கோவை பதிவர் முகாம்: முடிந்தது.சிரில் அலெக்ஸ் உடன் நடந்த வீடியோ கான்பிரஸ்... நல்ல படியாக நிகழ்வு முடிந்தது. விரிவாக நண்பர்கள் பதிவு செய்வார்கள் என்று எதிர் பார்க்கிறேன்.

Comments

Popular posts from this blog

மெட்ராஸ் பாஷை - ஒரு இலக்கண பார்வை

முதியோர் கொடுமை: சென்னை முதலிடம்-கருத்தரங்கில் தகவல்

பேச்சிலர்ஸ் பேரடைஸ் - திருவல்லிக்கேணி